REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
RSV

RS VIRY JSOU BĚŽNÉ
A VYSOCE NAKAŽLIVÉ.

CO JE TO RS VIRUS?

Respirační syncytiální virus (RSV, RS virus) je vysoce nakažlivý virus, který cirkuluje společně s dalšími respiračními viry. Onemocnění RSV může vést až k závažným onemocněním postihující dolní cesty dýchací.

Pokud si myslíte, že jste onemocněli RS virem, navštivte svého lékaře.

Rozpoznání viruRozpoznání viru

JAK POZNAT RSV?

Na základě dostupných dat je RSV hlavním původcem komplikací kašle a dušnosti*. Bez testování však nelze spolehlivě určit původce respirační infekce.

*Dostupná data nemusí být reprezentativní pro celkovou populaci v ČR.

Průběh nákazyPrůběh nákazy

JAK PROBÍHÁ NÁKAZA RS VIREM?

Virus se přenáší kapénkově, popř. přímým kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovanými povrchy. Infekce začíná, když viry vstoupí do buněk dýchacího ústrojí. Jakmile jsou viry uvnitř, začnou se množit a dále infikované buňky uvolní nově vzniklé viry do blízkých buněk, tím vznikají shluky takto napadených buněk tzv. syncytia, která slouží viru k jeho množení.

EXISTUJÍ DVA HLAVNÍ PODTYPY RS VIRŮ RSV-A & RSV-B

ČíslaČísla

RSV V ČÍSLECH

V Evropě jsou ročně odhadem 3 miliony případů akutních respiračních infekcí způsobených RS viry u věkové skupiny nad 60 let.*

Z toho okolo 270 000 případů ročně s RS virovou infekcí skončí hospitalizací.*

Z toho přibližně 20 000 hospitalizovaných pacientů ročně na následky onemocnění způsobeného RS virem zemře.*

*Odhady založené na počtu obyvatel v roce 2019 (údaje o obyvatelstvu získané z Odboru OSN pro hospodářské a sociální věci).

Výskyt viruVýskyt viru

KDY SE RSV VYSKYTUJE?

Období výskytu RSV se může lišit. V ČR se nejčastěji nákaza objevuje od podzimních do jarních měsíců. Aktivitu RSV mohou ovlivnit faktory, jako je zeměpisná poloha, hustota populace nebo dokonce klima.

Diamond top leftDiamond top left
Diamond top rightDiamond top right
Diamond bottom rightDiamond bottom right
Diamond bottom leftDiamond bottom left
Diamond bottom middleDiamond bottom middle

Přirozeně prodělané RSV onemocnění zajišťuje částečnou, krátkodobou ochranu, ale je bohužel možné i přesto opakovaně onemocnět.