REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
Riziko

V RIZIKU NÁKAZY
RS VIREM MŮŽE BÝT KAŽDÝ.

KDO JE V RIZIKU

Obecně největším rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění způsobených RS viry je vyšší věk. Riziko se ještě zvyšuje u starších osob s určitými přidruženými onemocněními.

RSV/RS vir = respirační syncytiální virus

Přidružená onemocnění

Astma

CHOPN

chronická obstrukční plicní nemoc

Jiná chronická onemocnění dýchacích cest

Chronické onemocnění ledvin

Chronické srdeční selhání

Chronické onemocnění jater

Oslabený imunitní systém

Cukrovka

Starší dospělí s chronickým onemocněním jsou ve vyšším riziku hospitalizace.

Oslabený imunitní systémOslabený imunitní systém

OSLABENÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

Dalším rizikovým faktorem pro rozvoj závažného průběhu infekce je oslabený imunitní systém. K oslabení imunitního systému dochází přirozeně v důsledku stárnutí.

Nákaza viryNákaza viry

NÁKAZA RS VIRY

Většina hospitalizací či dokonce úmrtí na onemocnění způsobené RS viry se vyskytuje u starších osob.

Většina lidí nakažených RS virem se plně zotaví. U některých lidí se však objevují komplikace, které mohou způsobit závažnější průběhy onemocnění.

Průběh infekce RS virem se může pohybovat od mírné nákazy až po velmi závažné onemocnění.

Diamond top leftDiamond top left
Diamond top rightDiamond top right
Diamond bottom rightDiamond bottom right
Diamond bottom leftDiamond bottom left
Diamond bottom middleDiamond bottom middle

Svůj zdravotní stav zjistíte pouze návštěvou lékaře.