REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR

GlaxoSmithKline, s.r.o.

IČO: 48114057

DIČ: CZ48114057

Zápis v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16558

Hvězdova 1734/2c,
140 00 Praha 4,
Česká republika

Recepce:

Tel.: +420 222 001 111

E-mail: cz.info@gsk.com

Web: www.gsk.cz