REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
Otázky a odpovědi

JSTE STARŠÍ 60 LET?
CHRAŇTE SE PŘED RS VIRY VAKCÍNOU AREXVY.

O RSV

RSV/RS vir = respirační syncytiální virus

Co je to RS virus?

Respirační syncytiální virus (RS virus, RSV) je běžný vysoce nakažlivý virus, který cirkuluje společně s dalšími viry způsobujícími onemocnění dýchacích cest (respiračními viry). Virus se přenáší kapénkově, popř. přímým kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovanými povrchy. RSV je onemocněním všech věkových skupin a dítě či dospělý ho může přenášet v jakémkoli věku.

Jaké mohou být příznaky nákazy RS virem?

Mezi běžné příznaky patří kašel, dušnost, sípot, rýma a snížená chuť k jídlu. Onemocnění však může vést až k závažným stavům - onemocněním dolních cest dýchacích (např. zápalu plic), které mohou vést ke zhoršení stávajících chorob a také k hospitalizaci či dokonce smrti.

Jak častý je RS virus?

Respirační syncytiální virus (RS virus, RSV) je běžný vysoce nakažlivý virus, který cirkuluje společně s dalšími viry způsobujícími onemocnění dýchacích cest (respiračními viry). V období 2022/2023 byl v ČR vysoký podíl RSV pozitivních případů.

Jak nakažlivý je RS virus?

RS virus je vysoce nakažlivý. Infikované osoby jsou nakažlivé 3-8 dní, avšak starší osoby a osoby s oslabeným imunitním systémem mohou virus vylučovat déle, dokonce až 4 týdny. Virus přežívá 20 minut na kůži, 90 minut na gumových rukavicích a na povrchu kuchyňské linky dokonce až 6 hodin.

Může se RS virus vrátit více než jednou?

Přirozeně prodělané RSV onemocnění zajišťuje částečnou, krátkodobou ochranu a je bohužel možné i přesto opakovaně onemocnět.

Jaká je léčba nákazy RS virem?

V současné chvíli není pro běžnou populaci dostupná specifická léčba cílená na RSV. U běžné populace je léčba RSV pouze symptomatická (podpůrná), tedy zmírňuje příznaky a není cílená přímo na RS viry, původce onemocnění.

Jak vážná je nákaza RS virem?

Ročně v Evropě jsou odhadem 3 miliony případů akutních respiračních infekcí způsobených RS viry u věkové skupiny nad 60 let. Z toho okolo 270 000 případů ročně s RS virovou infekcí skončí hospitalizací. Z toho přibližně 20 000 hospitalizovaných pacientů ročně na následky onemocnění způsobeného RS virem zemře.*

*Odhady založené na počtu obyvatel v roce 2019 (údaje o obyvatelstvu získané z Odboru OSN pro hospodářské a sociální věci).

Proč bych se měl/a RSV obávat?

RSV je infekční virus. S vyšším věkem imunitní systém obvykle slábne a hůře se brání infekcím, jako jsou ty způsobené virem RSV. Pokud jste starší 60 let nebo máte určité zdravotní indispozice, můžete být vystaveni vyššímu riziku závažných průběhů infekcí způsobených RSV. Promluvte si s lékařem o svých zdravotních rizicích.

Jaká je sezónnost RSV?

Sezónnost RSV se může lišit. V ČR se nejčastěji infekce objevuje v období od podzimu do jarních měsíců. Aktivitu RSV mohou ovlivnit faktory, jako je zeměpisná poloha, hustota populace nebo dokonce klima.

Jak dlouho trvá rekonvalescence po nákaze RS viry?

Doba rekonvalescence se může lišit dle zdravotního stavu jednotlivce. RSV však může mít značný dlouhodobý dopad na funkční stav a kvalitu života starších dospělých. Až 6 měsíců po nákaze RSV uvedlo 8 % z hospitalizovaných pacientů ve věku nad 60 let ztrátu soběstačnosti.*

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro celosvětovou populaci.

Jaká je inkubační doba?

Inkubační doba je přibližně 3-7 dní.

Jaký je dlouhodobý dopad infekce?

RSV může mít značný dlouhodobý dopad na funkční stav a kvalitu života starších dospělých. Až 6 měsíců po nákaze RSV uvedlo 8 % z hospitalizovaných pacientů ve věku nad 60 let ztrátu soběstačnosti.*

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro celosvětovou populaci.

O vakcíně Arexvy

Co je vakcína AREXVY?

Vakcína AREXVY pomáhá chránit před onemocněním dolních cest dýchacích způsobeným respiračním syncytiálním virem (RSV). AREXVY pomáhá přirozeným obranným systémům těla vytvářet protilátky a speciální bílé krvinky. Ty vás pak pomáhají chránit před RSV. AREXVY je první registrovanou vakcínou proti RS viru na světě pro dospělé 60+.*

*Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Jak funguje vakcína AREXVY?

Vakcína AREXVY je založena na mechanismu adjuvantního systému. Ten je speciálně vyvinut tak, aby zohledňoval stav imunitního systému, který obecně s věkem oslabuje.

Jak účinná je vakcína AREXVY?

Vakcína má 82,6 % účinnost v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích, způsobených RS viry u osob starších 60 let a 94,6 % účinnost v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RS viry u osob starších 60 let s definovanými přidruženými onemocněními.*

*Kardiorespirační onemocnění (astma, chronická obstrukční plicní nemoc, jakékoli chronické respirační/plicní onemocnění, chronické srdeční selhání), endokrinometabolické onemocnění (cukrovka, pokročilé onemocnění jater, ledvin).

Jak dlouho pomáhá vakcína AREXVY chránit?

Přetrvání dlouhodobé účinnosti je nadále sledováno. Potřeba přeočkování další dávkou nebyla stanovena.

Proč bych se měl očkovat?

Očkování je nejúčinnějším preventivním opatřením, které ročně zachrání životy několika milionů lidí, snižuje úmrtnost nejen dětí, ale i dospělých. Očkování pro dospělé je vhodné zejména proto, že některá onemocnění mají v dospělosti závažnější a komplikovanější průběh. To platí i pro RS virus.

Kdo by měl zvážit očkování proti RS virům vakcínou AREXVY?

Očkování vakcínou AREXVY je vhodné pro všechny lidi starší 60 let. Onemocnění RSV může vést k závažným stavům, zejména u starších osob s přidruženými onemocněními nebo s oslabeným imunitním systémem, u kterých může končit až hospitalizací či dokonce smrtí. Mezi hlavní přidružená onemocnění patří astma, CHOPN, chronické srdeční selhání, diabetes a chronické onemocnění ledvin. K oslabení imunitního systému dochází přirozeně v důsledku stárnutí.

Z kolika dávek se očkování vakcínou AREXVY skládá?

AREXVY se podává v jedné dávce. Potřeba přeočkování další dávkou nebyla stanovena.

Jaké jsou nežádoucí účinky vakcíny AREXVY?

Mezi velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 očkovaných, a které byly nahlášeny v klinických hodnoceních, byly bolest v místě injekce, pocit únavy (únava), bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se RSV a jeho prevence, poraďte se se svým lékařem. Před použitím vakcíny si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Může vakcína AREXVY způsobit infekci RS virem?

Vakcína AREXVY neobsahuje virus. To znamená, že nemůže způsobit RSV infekci.

Kde se mohu vakcínou AREXVY nechat očkovat?

S žádostí o očkování se můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum.

Jaká je cena vakcíny AREXVY?

Vakcína AREXVY není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient si tedy vakcínu hradí sám. Cena vakcíny i cena za její aplikaci se u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb může lišit. Tyto ceny, prosím, vždy ověřte u příslušného poskytovatele zdravotních služeb. Většina pojišťoven v rámci svých preventivních programů na očkování obecně přispívá. Možnost získání příspěvku na očkování proti RSV a jeho výši, prosím, vždy ověřte u své pojišťovny.