REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
vakcína

POSTAVTE SE RS VIRŮM ČELEM!

Zvolte prevenci vakcínou AREXVY, první vakcínou na českém trhu.

Zeptejte se svého lékaře ještě dnes.

CO JE TO AREXVY?

AREXVY pomáhá chránit před onemocněním dolních cest dýchacích způsobeným respiračním syncytiálním virem u osob starších 60 let.

RSV/RS vir = respirační syncytiální virus

82,6 %

účinnost při prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RSV (RSV-A a/nebo RSV-B)

94,6 %

účinnost při prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RSV u pacientů s určitými přidruženými onemocněními

ÚČINNOST VAKCÍNY

V hlavní registrační klinické studii dosáhla vakcína AREXVY celkové účinnosti 82,6 % v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích spojeného s RSV.

U osob starších 60 let s astmatem, cukrovkou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), chronickým srdečním selháním (CHSS), pokročilým onemocněním jater nebo ledvin nebo jakýmkoli chronickým respiračním/plicním onemocněním dosáhla vakcína AREXVY 94,6 % účinnosti při prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RSV.

šťastný páršťastný pár

Ilustrační obrázek

RSV-A & RSV-B

Vakcína AREXVY má prokázanou účinnost v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích spojených s RSV (RSV-A a/nebo RSV-B).

VAKCÍNA AREXVY NEOBSAHUJE VIRUS. ZNAMENÁ TO, ŽE NEMŮŽE ZPŮSOBIT INFEKCI.

AREXVY může být podána současně s vakcínou proti chřipce.*

*Standardní dávka kvadrivaletní neadjuvované inaktivované vakcíny

DávkováníDávkování

DÁVKOVÁNÍ

Arexvy se podává v jedné dávce. Potřeba přeočkování další dávkou nebyla stanovena.

Očkování dospělých obecně pomáhá bránit vzniku onemocnění, která mají v dospělosti závažnější a komplikovanější průběh.

JAK VAKCÍNA AREXVY FUNGUJE?

Jak to fungujeJak to funguje

Ilustrační foto, nejedná se o vakcínu Arexvy.

Vakcína AREXVY je založena na mechanismu adjuvantního systému. Ten je speciálně vyvinut tak, aby zohledňoval stav imunitního systému, který obecně s věkem oslabuje.

AREXVY pomáhá přirozeným obranným systémům těla vytvářet protilátky a speciální bílé krvinky. Ty Vás následně chrání proti RSV.

Arexvy je určena k posílení imunitní odpovědi proti RS virům. Tím pomůže vašemu imunitnímu systému být připraven k rozpoznání viru a usnadní mu Vás chránit před případným onemocněním dolních cest dýchacích způsobeným RS virem a komplikacemi s tím spojenými.*

*Očkování nemusí chránit 100% očkovaných.

CENA VAKCÍNY

Očkování proti RSV patří mezi dobrovolná očkování, která nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Většina pojišťoven však v rámci svých preventivních programů na očkování obecně přispívá. Možnost získání příspěvku na očkování proti RSV a jeho výši, prosím, vždy ověřte u své pojišťovny.

Prevencí vedoucí ke snížení rizika nakažení RS viry je očkování, a proto nepodceňujte preventivní prohlídky a doporučená očkování u svého praktického lékaře.

S žádostí o očkování se můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky. Ty se však nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří

  • Bolest v místě injekce
  • Únava
  • Bolest hlavy
  • Bolest svalů
  • Bolest kloubů
Diamond top leftDiamond top left
Diamond top rightDiamond top right
Diamond bottom rightDiamond bottom right
Diamond bottom leftDiamond bottom left
Diamond bottom middleDiamond bottom middle

O očkování se poraďte se svým lékařem.

Před použitím vakcíny si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz.

Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.